Уникална операция за Югоизточна Европа с 3Д принтиран индивидуален имплант спаси 43- годишен мъж с рак на лицето в „Пирогов”. БГ светило в областта на лицево-челюстната хирургия се завърна от Англия, за да извърши автотрансплантацията. Оперира в Неврохирургията на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Пирогов”, заради възможностите на клиниката, които позволяват интрердисциплинарен подход и реализиране на големи, тежки операции и лечение.

Колеги,
Подробни детайли за уникалната интервенция може да научите от самия доц. Николай Янев днес, 08.08. 2017 г., 10 часа в Рапортната зала на хирургичния комплекс, ет. 5.

Моля,
Бъдете пред главния вход на „Пирогов” в 9.45 часа. Там, охраната ще Ви насочи към залата.