Клиниката по изгаряне на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” вече разполага с иновативен и единствен за България апарат за ранна диагностика на тежки рани от изгаряне. Апаратът е най-съвременният вариант на тази технология, който е въведен в световната клинична практика през 2015 г. Той притежава:

ÞРезолюция на образа - 2448х2448

ÞПлощ на сканиране - 20х24 сm(480 cm2).

ÞСкорост на сканиране - 120 frames/s

ÞСрок за сканиране - след 48-я час (точност над 98%. Високата скорост (видео в реално време) позволява диагностика в деня на инцидента при режим Pulsatility

Оптичната техника (отразително-оптично мултиспектрално изображение) включва по-голямата част от последните постижения във визуализацията на раните от изгаряния. Оптичната система е сензитивен и специфичен инструмент за обективно определяне дълбочината на изгарянето. Методиката е надеждна, лесна за употреба и неинвазивна със степен на достоверност до 98%. Позволява в рамките на 48 часа да се определи дълбочината и потенциала за оздравяване на изгарянето, а оттам и хода на терапията. Ранната точна оценка на дълбочината на раните е определяща в избора на метод на лечение – неоперативен (със специализирани превръзки) или оперативен, особено при деца с обширни изгаряния.

Използването на тази модерна техника може да оцени точно дълбочината и да предвиди времето за оздравяване на раните, може да съкрати болничният престой, да спести скъпоструващи дълготрайни оперативни интервенции, психотравма за родителите и детето, както и бъдещи реконструктивни операции. Във всички водещи детски клиники за изгаряния по света тази апаратура е стандарт на лечение.
            Laser speckle contrast imaging (LSCI) апаратурата позволява и прецизно следоперативно проследяване на:

Ø  Различни видове ламба

Ø  Диабетно ходило

Ø  Raynaud’s Phenomenon

Ø  Scleroderma

Ø  Endothelial Function

Апаратът е безопасен и щадящ за медицинския екип, който го ползва. LSCI апаратурата позволява да не се ползват ЛПС (лични предпазни средства като оловни престилки и яки).

Преди да получи това дарение от „Българската Коледа”, Клиниката по изгаряния и пластична хирургия не разполага с апаратура за обективна ранна клинична оценка на дълбочината на раните от изгаряне. До момента тази оценка беше субективна, основаваща се на биологичен тест, свързан с период от време и се основава единствено на преценката на опитни пластични хирурзи. Това не винаги е лесно, а често и невъзможно особено, когато се касае за „междинен“ тип изгаряния или изгаряния при деца в най-ранната възраст поради по-особената им физиология

 

В Детското отделение по изгаряне на „Пирогов” се лекуват и проследяват близо 80% от децата с изгаряния в страната. Ежегодно през отделението преминават повече от 2000 деца, а от тях приблизително 1300 се хоспитализират. Половината от пострадалите са деца до 4 години, а близо 30%са деца с обширни и дълбоки изгаряния.

Клиниката по изгаряне и пластична хирургия при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД е водеща специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания и мекотъканни дефекти с различна етиология. 

Отделението по изгаряния и пластична хирургия за деца към клиниката е единственото специализирано отделение в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца до 18 годишна възраст с ограничени и обширни изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с друга етиология, наранявания и близки до тях болести и аномалии по телесната повърхност изискващи стационарно или амбулаторно лечение.