Въз основа на заповед на директора на Столичното РЗИ за въвеждане на  временни противоепидемични мерки на територията на гр. София се спира плановият прием и плановата оперативна дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ от 12 януари 2022 г. Наред с това се ограничават и свижданията с пациенти.

Изключение правят посещения от контролни органи по изпълнение на контролната им дейност, както и диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по рехабилитация и психиатрична помощ.