Цветелина Евтимова

Главна медицинска сестра на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Родена в гр.София на 31.01.1973г. Образование: Завърщва през 1995г. Полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова”-медицинска сестра-общ профил. През 2012г. Придобива степен Магистър – Специалност: Мениджмънт на здравните грижи . Специализация - Здравна политика и Здравен мениджмънт- към НБУ. Професионален опит: От 01.04.1995г.работи УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” във Втора клиника по ортопедия и травматология,като мед.сестра.От 2004г.,като превързочна медицинска сестра и заместник старша медицинска сестра към същата клиника-като за периода от 09.2010г. до 06.2012г. е заемала длъжноста на старша медицинска сестра. От 01.03.2017г. e главна медицинска сестра на УМБАЛСМ”Н. И. Пирогов”.

Продължаваща квалификация: Притежава първи /2009г./ и втори/2014г./ сертификати за професионална квалификация медицинска сестра от Българската асоциaция на професионалистите по здравни грижи. Сертификати и участия в Национални конгреси,конференции с международно участие,симпозиуми и семинари.

Има 25 удостеверения за продължителна квалификация/ от 2009 г. до 2015 г./ Награди: През 2015 г.- Грамота и плакет за активна организиционна дейност на съсловната организация в Дружеството на УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” През 2016 г.- Грамота и статуетка –Първо място. Професионалист по здравни грижи на годината за 2015г. на ниво УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” Грамота и статуетка –Първо място. Професионалист по здравни грижи на годината за 2015 г. на Регионално ниво – гр.София. Грамота и статуетка – Първо място. Професионалист по здравни грижи на годината за 2015г. на Национално ниво.