Стартира Втория национален конгрес по спешна медицина

Тази сутрин стартира едно от най-значимите научни медицински събития през 2019-та година в България - Втори национален конгрес по спешна медицина. Президентът на конгреса проф. Асен Балтов изрази задоволството си от високото ниво в научен аспект и богатия опит, който споделят делегатите:

" Българското дружество по Спешна медицина и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” се утвърдиха като организатори на единствените научни форуми в България, целево насочени към спешните медици от Центровете за СМП и Спешните приемни отделения на болниците. Горд съм, че конгресите и симпозиумите ни са сред най-авторитетните и реално полезни!
И този път запазваме тенденцията за политематичност и обхващаме основни, сериозни и иновативни теми. Сред тях откроявам Дигитална Спешна медицина, Педиатрична спешност, Спешни състояния в онкологията, Спешна терапия и гериатрия, Травма, Термична травма и Урология."
Значимата роля на подобни форуми и висока оценка на събитието даде лично председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, който лично поздрави участниците.
Специален поздрав към делегатите изпрати и министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев.

"Основните цели пред научния комитет при подготовката му бяха да разширим и консолидираме нашето експертно ниво в областта на Спешната медицина, да насърчим обмена на професионални идеи, и да стимулираме мултидисциплинарната колаборация в мениджмънта на пациенти в спешно състояние. Подготвената наситена и завладяваща научна програма, покриваща основни аспекти на Спешната медицина, гарантира успеха и постигането на целите на нашия втори национален форум.", подчерта председателят на на Българското дружество по Спешна медицина и председател на Научния комитет
на Конгреса проф. Стоян Миланов.
Конгресът стартира парарелно в две зали - в едната са позиционирани светилата в областта на детското здравеопазване. Те представят ценен опит в областта на спешни педиатрични състояния, сред които корозивни изгаряния, гръдна, черепно-мозъчна и гръбначна травма.

В другата зала - изявени, утвърдени от години специалисти в областта на Спешната медицина, Травмата, Oнкологията.