ст.мед.сестра Венелинка Кирилова Антонова

старша медицинска сестра

  • Завършва социална педагогика В Университет „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново през 2003г.
  • Работи като медицинска сестра в Първа хирургична клиника от 1971г..а в момента е старша медицинска сестра.