Ст. м.с. Зинаида Сандева Николова

старша медицинска сестра на Отделение по педиатрия

Ст. м.с. Зинаида Николова е старша медицинска сестра на Отделение по педиатрия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Завършва ИПЗКССО-МА през 1985 година. От тогава до 2016 г работи в Детска клиника на УМБАЛ “Александровска”.
Между 2016-2018г. - Втора хирургична клиника УМБАЛ “Александровска”.
От м. декември 2018 е старша мед. сестра на Отделение по педиатрия
От 2010 г до е в Упр. съвет на БАПЗГ
2016 - 2017- социален дом “Шалом” .
Обича честните и отговорни хора и предпочита да работи с деца.