старша медицинска сестра на Отделение "Ушно, носно и гърлени болести"