ст. м. с. Ирина Божилова

старша медицинска сестра на Детски операционен блок

1983 г. Завършва ЦИПЗК гр.София-Медицинска сестра, Общ профил.

През 1995 г. завършва Полувисш медицински институт гр. София.

През 2004 г. завършва „Социални дейности” във  Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” .

От 2009г. е „Магистър” по „Здравен мениджмънт” към Факултета по обществено здраве на МУ-  гр.София.

През 2010г. придобива Образователна степен „Магистър” по „Управление на здравни грижи” към Факултета по обществено здраве на МУ-  гр.София.

От 2007г. притежава Сертификат за качествено извършване на здравни грижи от съсловната сестринска организация БАПЗГ - гр.София.

Придобива специалност „Операционна и превързочна техника” през 2015 г. в МУ - гр. София.

От  2014г. е старша сестра на Детски операционен блок.