Списание "Спешна медицина" е официалния печатен орган на Българското дружество по спешна медицина.

Списанието се издава от 2007 година и предстои включването му в базата данни PubMed.