Списанието е основано през 1993 г.  и негов първи главен редактор е проф. д-р Георги Златарски, дмн. Излиза в четири книжки годишно.
Жанров и тематичен обхват:  Национално списание по спешна медицина. Многопрофилно научно издание за оригинални статии, обзори, описание на случаи и други жанрове в областта на различни хирургични, в т.ч. неврохирургия, урология, оториноларингология, и терапевтични специалности,  вкл. педиатрия. Обособен е и раздел COVID-19. Списанието информира за новости в научен и практически аспект на доболничната и болнична спешна медицинска помощ; разглеждат се и организационни проблеми в системата за бърза и неотложна помощ, обучението на кадрите и др.

Главни редактори

Проф. д-р Иван Поромански, дм

Проф. д-р Стоян Миланов, дм

Организационен секретар: Диана Рангелова, e-mail: und@pirogov.bg