11 детски специалисти по ортопедия, хирургия, офталмология, урология, УНГ, кардиология, неврохирургия и образна диагностика извършиха високоспециализирани профилактични прегледи със специална апаратура, предназначена за диагностика в детска възраст. Прегледите, които бяха посетени от над 400 деца, се осъществиха съвместно с Община Сандански, като част от програмата на Кампанията „Национална програма Детско здраве – Пирогов и се провеждат за втори път в град Сандански, след големия интерес през месец октомври 2018 г.

По време на дадената от медицинските специалисти и кмета на община Сандански – Кирил Котев пресконференция стана ясно, че ще бъде създадена една по-добра координация и организация на партньорството. Специалистите от МБАЛ „Югозападна болница“ и УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ще бъдат в директна връзка чрез първия в България диспечерски 24-часов кол център, за да може да се осъществяват консултациите по-бързо, адекватно и навременно за лечението на пациентите.

 

снимки: Община Сандански