Във връзка с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД обявява следните места за длъжност "лекар-специализант"  :

Наименование на специалността                                                                                 Брой

Гастроентерология - до 2 юни, 2023                 1
Неврохирургия - срок за подаване на документи до 15 юни, 2023 г.                 1
Хирургия - срок за подаване на документи до 15 юни, 2023 г.                 3

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата.

      Заявление - свободен текст;

      Диплома за завършено висше медицинско образование;

      Автобиография - европейски формат;

      Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последните 6 месеца);

       Копие от лична карта;

       Снимка;

Документите се подават в Отдел „НДСК ” на Болницата, от 8,30 до 11,30 ч., до 02.06.2023 г.

Контакти:

тел. 02/9154 400

und@pirogov.bg