Във връзка с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД обявява следните места за длъжност "лекар-специализант"  :

Наименование на специалността                                                                                 Брой

Неврохирургия                2
Образна диагностика                 2
Физикална и рехабилитационна медицина                 1

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата, до 29 май, 2024 г.

      Заявление - свободен текст;

      Диплома за завършено висше медицинско образование;

      Автобиография - европейски формат;

      Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последните 6 месеца);

       Копие от лична карта;

       Снимка;

Документите се подават в Отдел „УНД ” на Болницата, от 8,30 до 11,30 ч. 

Контакти:

тел. 02/9154 400

[email protected]