Съюзът на ловците и риболовците в България дари на "Пирогов" предпази шлемове, ръкавици и платнени маски. 
Дарението прие ст. мед. сестра МАргарита Танева.
Екипът ни му благодари!