Клиника по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ получи медицинска апаратура и оборудване за близо 140 000 лв. Дарителите в лицето на фирма „Глобал инвест холдинг“ АД изразиха своята надежда, че добрината също може да е заразна и техният жест към болница „Пирогов“ ще намери последователи.

Проф. Мая Аргирова, началник на Клиника по изгаряне и пластична хирургия и д-р Анастасия Викторова приеха с благодарност дарената медицинска апаратура. „Трудно е, когато искаме, а не можем да помогнем на повече хора едновременно. Благодарение на хора като вас няма да се налага да правим тези трудни избори.“ – сподели след церемонията проф. Аргирова.