Ръководството на „Пирогов“ и водещи детски специалисти от болницата обмениха опит с  д-р Нена Осорио,педиатър с богат клиничен опит от университетската болница Уайл Корнел (Weill Cornel Medical Center) в Ню Йорк.  Срещата се реализира чрез Фондация „Америка за България“.

Изпълнителният директор на университетската спешна болница „Пирогов“ д-р Валентин Димитров посрещна д-р Осорио и екипът на фондация „Америка за България“, подчертавайки колко важно е добре подготвените медици да работят в среда, която е по-малко стресираща децата. 

„Университетската болница "Пирогов" е мястото, на което всеки търси и получава помощ. Тук работят най-добрите лекари, в частност и детски лекари. За нас е важно развитието на средата и надграждането на възможностите да се развива паралелно ръка за ръка. Споделеният опит винаги е от полза.“, каза д-р Валентин Димитров.

Директорът по лечебната дейност на болницата чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски и д-р Нена Осорио обсъдиха процесите и темповете на развитие в здравната сфера, конкретно и в детското здравеопазване.

„Обмяната на опит и познания в медицината е адекватният подход да вървим в правилната посока напред и да лекуваме по-добре пациентите си.", каза проф. Габровски.

„Благодаря за топлия прием и открития професионален диалог с колегите от
„Пирогов“. За мен беше ценна възможност на място да се запозная с тяхната
работа и да разговаряме за предизвикателствата и водещите практики в
областта на педитрията.", сподели д-р Нена Осорио, педиатър с богат клиничен
опит от университетската болница Уайл Корнел (Weill Cornel Medical Center). 

В срещата участваха:

проф. Христо Шивачев – началник Клиника по детска
хирургия,

доц. Богдан Младенов – началник Клиника по детска анестезиология
и реанимация,

доц. Ирен Цочева – началник Отделение по педиатрия,

д-р Явор Пукалски – начлник Отдление по детска ортопедия и травматология,

д-р Цвятко Георгиев – началник Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии,

д-р Едмонд Рангелов – началник Отделение по детска коремна хирургия,

д-р Стефан Стоилов и д-р  Янко Пъхнев – детски хирурзи

д-р Дияна Димитрова - началник на Спешно отделение

„С „Пирогов“ ни свързва благотворителната инициатива „Малките герои”, чрез
която през 2017 година преобразихме детските отделения в болницата в приказна и гостоприемна среда. С посещението на д-р Нена Осорио, педиатър с богат клиничен опит от университетската болница Уайл Корнел (Weill Cornel Medical Center) в Ню Йорк, целим да предоставим възможност за споделяне на опит и добри практики в областта на педиатрията между български и американски медици", каза  Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България”.

В рамките на посещението в болница „Пирогов“ д-р Осорио видя ремонтираните детски отделения, чиято среда стана по-приветлива за деца благодарение на Фондация „Америка за България“.

Коя е д-р Нена Осорио?

Д-р Нена Осорио е заместник-председател по качеството и безопасността на
пациентите и професор по клинична педиатрия в Департамента по педиатрия, на
университетската болница Weill Cornell Medicine. Тя също така е лекуващ лекар в New York - Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center и NYP Komansky Childrens Hospital.
Д-р Осорио получава медицинската си степен от Медицинския факултет на
Белградския университет през 1985 г. От 1987 г. до 1992 г. д-р Осорио провежда основни научни изследвания като гост-сътрудник и постдокторант в катедрата по физиология и биофизика в Медицинския колеж Корнел (Weill Cornell Medical College), където завършва педиатричното си обучение през 1995 г. Тя е практикуващ педиатър до 2003 г., след което работи в Weill Cornell Medical College (WCMC) и NewYork - Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center като медицински директор на Общия педиатричен стационар. Тя е била медицински директор до юни 2017 г.

 Д-р Осорио пое нова роля като директор по качеството,
безопасността на пациентите и ангажираността на семейството през юли 2017 г. Д-р
Осорио беше назначен за заместник-председател по качеството и безопасността на
пациентите в Департамента по педиатрия.

Д-р Осорио е участвала активно в обучението на специализанти и студенти по
медицина.