Днес, 22 януари 2024 г., се проведе среща между ръководството на университетската спешна болница "Пирогов", лекуващият екип на Даная, майка й Ани Стоянова и г-жа Кремена Кунева. На срещата ръководство още веднъж изрази съчувствие за загубата на майката. 

Беше проведен подробен разговор, бяха дадени подробни отговори на много въпроси и детайлна информация за всеки етап от лечението. 

Разговорът премина в конструктивен тон, проведе се в търсене на изводи и поуки за подобряване на детското здравеопазване.