В периода 07 – 10 октомври 2021 г. в к.к. „Златни пясъци” се проведе  XX Национален конгрес по неврология. Форумът бе открит от председателя на Българското дружество по неврология акад. Иван Миланов. В него взеха участие невролози от България и чужбина.

Невролози, специализанти, медицински сестри и студенти от Отделението по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” направиха 7 постерни презентации, касаещи неврологични усложнения при пациенти с Ковид 19 и редица случаи, които представляват диференциално- диагностично и терапевтично предизвикателство.  Единият от тях бе удостоен с първа постерна награда. Докладът бе представен от д-р Кристина Димитрова. Разработката е съвместна с д-р Румяна Дренска, началник на Лабораторията по имунология в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ и разглежда серологични и ликворни имунологични маркери при неврологични пациенти с Ковид 19.  Активно участие взеха и медицинските сестри от Отделението с два лекционни доклада в сестринската сесия. Рехабилитаторът Християн Цинигаров участва в научната програма с лекция, касаеща появата на genu recurvatum, проблем, възникващ след мозъчно-съдови инциденти поради хиперекстензия в коленната става и методи за възстановяване.