Документи

Становище от доц. д-р Теодор Димитров Атанасов, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Владислав Христов Христов, дм - на английски език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на английски език
Рецензия от Акад. Андрея Прокопиев Андреев, дмн - на английски език
Автореферат на д-р Султана Божидарова Караманова - Пиперкова
Дисертация на д-р Султана Божидарова Караманова - Пиперкова
Становище от доц. д-р Теодор Димитров Атанасов, дм - на български език
Становище от проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм - на български език
Становище от проф. д-р Владислав Христов Христов, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на български език
Рецензия от Акад. Андрея Прокопиев Андреев, дмн - на български език