Проф. Мария Миланова, началник на клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ взе участие с интервю в рубриката „Лице“ на журналиста Силвия Николова за здравната платформа „clinica.bg“.  В разговора проф. Миланова не скрива разочарованието си, че често хората пренебрегват профилактиката и се отнасят небрежно към своето здраве.

Медицината е колективно дело. В нея не можеш да бъдеш самотен играч. Освен, че лекарите трябва да си сътрудничим ръка за ръка, пациентът също трябва да участва. Без неговото съдействие, каквото и да се направи за неговия живот и здраве, би било обречено на провал.“

За семейството и родното й място, за избора да лекува човешки сърца и за динамичното работно ежедневие на проф. Мария Миланова можете да прочетете тук.