На 28-29 октомври 2021 г., в Амстердам, се проведе курс по гръбначна хирургия за напреднали. Организатор на курса бе European Association of Neurosurgical Societies (EANS) и в него взеха участие млади неврохирурзи в последните години от своята специализация. На фокус бяха теми като основна неврохирургична анатомия, планиране на неврохирургични операции, боравене с неврохирургичен инструментариум и интраоперативна апаратура, сложни неврохирургични спинални достъпи.

След завръщането си в България, Проф. Габровски не скри силните си впечатления от младите колеги - „Забележителен център за обучение, много амбициозни и знаещи млади неврохирурзи.“