Зам.-изпълнителният директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, беше избран да оглави работна група за Нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията (Emerging technologies and innovations in neurosurgery – ETIN) https://www.eans.org/page/ETINTaskForce?&hhsearchterms=%22etin%22
    Проф. Габровски е пръвия председател на новото звено, създадено от Европейската асоциация на неврохирургичните дружества в края през ноември 2022 г. Официалната дейност започва през тази година като ще се представят, дискутират и оценяват технологии, които все още се разработват, но обещават да променят бъдещето на неврохирургията и медицината като цяло. Работната група ще изследва, анализира и насърчава напредъка в развитието и прилагането на тези нововъзникващи технологии.

    Чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. е един от утвърдените български неврохирурзи, председател на Българското дружество по неврохирургия, преподавател по неврохирургия към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества и към още няколко международни организации,  представител на България в Европейския мозъчен свет (European brain council),  дългогодишен началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и заместник-изпълнителен директор по медицинската дейност на "Пирогов". 

 https://.eans.org/page/ETINTaskForce?&hhsearchterms=%22etin%22