На 15.05.2022 г. проф. Мария Миланова, началник на Клиника по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” бе отличена с наградата на името на проф. Константин Чилов. Призът бе връчен на специална церемония, състояла се в къщата музей на видния български клиницист-енциклопедист проф. Чилов в с. Славeйно.

Тържествата от програмата на Чиловите дни се провеждат със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българска академия на науките, Медицински университет – гр. Пловдив и вестник „Български лекар“.

Проф. Мария Миланова е интернист и кардиолог с дългогодишна кариера. През 1988 г. тя придобива специалност по вътрешни болести, а през 1994 – специалност по кардиология. Проф. Миланова има над 100 публикации във водещи български и чуждестранни медицински списания. Автор е на монография, има участие в учебници и сборници. Член е на Българското и Европейското Дружество по кардиология. FESC на Европейското дружество по кардиология. Проф. Мария Миланова е член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология и сп. Спешна медицина. Републикански консултант по кардиология 2009-2011 година. Главен изследовател в клинични проучвания. Научен ръководител на докторанти и специализанти по кардиология. Член на научни журита и експертни съвети.

Проф. Миланова се присъединява към екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ през 1988 г., а от октомври 2007 година и до момента е ръководител на Клиника по кардиология в най-голямата спешна болница в страната.