Професор Иван Промански поема поста „изпълнителен директор” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Досега той ръководеше уникалната за страната Клиника по гнойно-септична хирургия.

Професор Поромански завършва медицина през 1985 година, а през 1991 придобива специалност „Хирургия”. През 1997 става специалист в ортопедията и травматологията, а 11 години по-късно и в спешната медицина.

"Болница  "Пирогов"  е стратегическо лечебно заведение и аз ще се посветя на успешното му развитие в бъдеще. Бъдеще, в което пациентът ще бъде на първо място, а управлението на болницата няма да се случва чрез медиите", каза проф. Поромански.

Новият изпълнителен директор прекарва 33 години от професионалния си път в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Негов заместник по лечебната дейност ще бъде доц. д-р Христо Шивачев, началник на Клиниката по детска хирургия.