Най-късно на 30.06.2022 г. служителите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД ще получат своите заплати. Това стана възможно, след като изпълнителният директор на болницата д-р Валентин Димитров днес подписа Анекса към Националния рамков договор с Националната здравноосигурителна каса. Предходният директор на лечебното заведение проф. Иван Поромански до този момент не беше присъединил болницата към Националния рамков договор, което възпрепятстваше изплащането на заплатите на служителите.

По-рано през деня ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проведе срещи с ръководителите на водещи клиники и отделения в лечебното заведение, като пое ангажимент да запази нивото на работните заплати и изплащането на допълнително материално стимулиране в болницата.