Уважаеми колеги, 

Предстои 30-та национална конференция на Българското дружество по неврохирургия, чийто председател е зам.-директорът на УМБЛАСМ "Н. И. Пирогов" чл.кор.проф. д-р Николай Габровски.Тя ще се проведе от 13-ти до 15-ти октомври 2023 г. в Hyatt Regency Pravetz. Юбилейният форум отново ще събере най-утвърдените специалисти у нас, за да обменят опит и дискутират напредъка в специалността, в няколко основни направления, информират от Българското дружество по неврохирургия (БДНХ). 

Основна тема на конференцията ще бъдат инфекциите в неврохирургията – проблем станал особено актуален след значителната промяна в антибиотичната резистентност, след Covid-19 пандемията. 

Втората тема е посветена на медиколегалните  и икономически аспекти  на неврохирургията.  „Лекарската грешка“ и „медицинският деликт" станаха думи от нашето ежедневие.

"Юридически, дейността ни е особено уязвима поради значителната сложност на интервенциите, които правим и поради тежестта на неврохирургичната патология. От друга страна, икономическите въпроси отдавна са станали същностни за предизвикателна, високотехнологична специалност като нашата.", споделя председателят на БДНХ чл. кор. проф. Николай Габровски.

На националната конференция ще бъде представен и новият учебник по неврохирургия, издаден от БДНХ. Тритомникът е насочен основно към специализантите, но ще представлява интерес за студенти, специалисти и лекари от различни специалности като неврология, образна диагностика, невроонкология и други.

В тази година, БДНХ поставя и началото на активната подготовка на Европейския конгрес по неврохирургия, на който България и нашето дружество ще имат честта да бъдат домакини за периода 13-17 октомври 2024 г. Това се случва за първи път и е особен успех, както за специалността, така и за България.
С програмата може да се запознаете тук:

https://neurosurgery.bg/bg/khkhkh-natsionalna-konferentsiia-po-nevrokhirurgiia_p694.html