Във връзка с неточна публикация от 18 май 2021 година на сайта https://czpz.org/, препечатана и от други онлайн издания,  УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" разпространи позиция:
 

Заради неточно разпространената информация на сайта Право&Здраве, чийто издател е независимата неправителствена организация Център за защита на правата в здравеопазването,  в обществото се създава впечатление, че най-голямата спешна болница в страната, която и до сега е в денонощен режим на битка с COVID-19, злоупотребява с публични пари. Във връзка с това УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” не можем да не допълним с необходимата документация направените пропуски.

 

 На 18 май 2021 година в секция „Политика” е публикува статия със заглавие „Да закръглим на 2 милиона”, без посочен автор на текста. Доказателствата за информацията в нея са отрязъци от документи от официалните страници на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.  Предварително искаме да подчертаем, че към нас не са постъпили искания за документи в цялост, нито сме търсени за въпроси, информация и уточнения.

 В цитираната статия се разглежда доклад на МЗ за изпълнение на бюджета, в който е записано, че с постановление на правителството от 13 август 2020 година са одобрени 2 454 000 лева за „закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратура за диагностика за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов””. Посочени са откъси от заседанието на Министерския съвет, пред който тогавашният министър посочва само един от системата апарати, които се предвиждат.  В статията изчисляват, че с отпуснатите пари е закупен дигитален рентген на цена от 1 500 182 лева и че „няма данни за какво са похарчени, нито защо изобщо са отпуснати” останалите 1,3 млн.лв.

 УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” прилага в пълнота копие на Окончателен отчет за предоставените средства, внесен в Дирекция „Търговски дружества и собственост” към Министерство на здравеопазването. От него става ясно, че освен дигиталният рентген са закупени и компютърен томограф, както и работна станция за визуализация и постобработка на медицински образи. С този комплект с гордост можем да заявим, че нашата болница прилага на практика технология за диагностика най-високо ниво. За нас това е важно, защото през спешните ни зони ежедневно преминават най-тежко пострадалите при катастрофи и други битови и промишлени инциденти от цялата страна.

За пълна прозрачност прилагаме и искането, което сме отправили към Министерството на здравеопазването за увеличение на капитала с цел пълното му усвояване и отчетност, както и самото решение на ведомството.

 На второ място в публикацията се поставя под съмнение, че в нашата болница се приемат и лекуват пациенти от специфични социални групи, често без здравно осигуряване, при положение, че от години е ясно за всички, че в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” не се отказва лечение на никого! 

 Колкото до твърдението, че разходи са правени преди отпускането на средствата, се налага да обясним, че при провеждането на обществени поръчки се залагат срокове и условия за възникване на плащания, които лесно могат да се проверят, защото са публична информация.

 В заключение искаме да припомним: обновлението в най-старото лечебно заведение за спешна помощ в България започна преди пандемията. Въпреки, че и до днес се борим с последствията от нея, стремежът ни към осъвременяване и внедряване на високи технологии в лечението на най-тежкия травматизъм при деца и възрастни от цялата страна не престава. Считаме, че това трябва да бъде стратегически приоритет и за всяко ръководство на Министерство на здравеопазването.