Болница "Пирогов" е обслужвала и продължава да обслужва всеки преминал прага й пациент по установени, важащи за всички, медицински правила. Всяка форма на агресия е недопустима, пречи на нормалния ритъм на работа и е в ущърб както на пациентите, така и на  медицинските екипи.

Тъжно е когато публични лица дават лош пример с агресивно отношение и неуважение към медицинското съсловие и структури.