ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”
ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН БАЛТОВ, д. м.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОФЕСОР,
От името на ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност” и лично от свое име най-сърдечно поздравявам Вас и всички Ваши колеги от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” с честването на годишнината от създаването й!

Болница „Н. И. Пирогов” е утвърдена като едно от най-авторитетните и уважавани медицински учреждения в България и съдейства за издигането авторитета и развитието на медицинската наука. Тя е подготвила плеяда лекари и специалисти, които се ползват със заслужен авторитет и високо доверие сред българската общественост.

Използвам повода да изразя своето уважение и възхищение от Вашата всеотдайност, отговорност, съпричастност и проявена сила за спасяването на човешки животи и лечението на хора от COVID-19.
В този празничен ден, искам да изразя нашата огромна благодарност за денонощния ви труд и грижи и да пожелая здраве, щастие и много бъдещи успехи във високохуманната ви дейност.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

12 ноември 2020 г. гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ