Утре, 19 март 2022 г., между 7:30 ч. и 8:30 ч., предстои планирано прекъсване на електрозахранването във високата сграда и малка част от прилежащите помещения на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Необходимостта възниква във връзка със завършване на проект за енергийна ефективност и присъединяване на „генератори на работна фаза“ към електрическата мрежа на болницата.

Планираното прекъсване е съобразено с динамиката на работа на лечебното заведение след направен обстоен анализ, като едновременно с това е съгласувано с Центъра за спешна медицинска помощ и Столична регионална здравна инспекция.