Пламен Иванов Ванев, ДМП

психолог

Роден през 1958 г. в София.
Завършил СУ - София, 1983 г., специалност психология.
Специалност по клинична психология МУ – София, 2008 г.
Доктор по медицинска психология – 2010 г.
Множество специализации и курсове в МУ – София, Национален център по наркомании и др.; участия в научни конференции, конгреси и публикации в научни списания и монографии.
Научни интереси: суицидология, лечение на зависимости, психотерапия и психодиагностика.