УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ достигна диамантен статут за лечение на пациентите с инсулти, което е и най-високото отличие за последното тримесечие на 2023 година. По данните от ежегодния анализ на „Индекс на болниците“, публикуван наскоро, университетската спешна болница "Пирогов" е водещо лечебно заведение в страната по специфично лекувани пациенти и заема първо място по извършено интервенционално лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт.

Съвременното лечение на исхемичния мозъчен инсулт изисква мултидисциплинарна работа и болнична организация, осигуряваща бързата и навременна обработка на пациентите. Екипите включват, освен невролози, специалисти по неврохирургия, по образна диагностика, спешна медицина, клинична лаборатория, кардиология, вътрешни болести, реанимация, обучени медицински сестри за извършване на специфично лечение при пациенти с остър инсулт. И всичко трябва да се случва с график 24/7.
Грижата за пациентите се оценява, посредством количествени и качествени показатели. Сред тях най-важно място заемат процентът на пациентите, лекувани специфично (с интравенозна тромболиза или тромбектомия), времето „врата до игла“ (времето, за което се обработва пациентът от влизането в болницата до започване на лечението), назначена терапия за вторична профилактика и уточнена причина за инцидента.

Тези данни се попълват и следят в регистъра RES-Q по програмата ANGELS на Европейстката организация по инсулти на всеки 3 месеца.
"Зад тази награда стои огромният труд на много, много хора. Тя е изключително ценна, както защото е добра оценка на нашата работа, така и защото зад нея стои лечението на много хора, на които сме се помогнали по най-добрия начин.", сподели началникът на Клиниката по неврни болести доц. д-р Мария Димитрова. 
Болниците с добри показатели могат да бъдат отличени със златен, платинен или диамантен статут.