УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" създаде необходимата организация, за да може пациентите, които са настанени за лечение  и заявили желание да гласуват на предстоящите избори в неделя, 2 октомври да го направят. И на тези избори  университетската спешна болница дава възможност на болните да упражнят правото си на глас. За тази цел в на територията на болницата се разкрива специална изборна секция. Тя се намира в рапортна зала "проф. Емил Таков".
Също така е създадена организация, да се осигури  възможност всички болни, които са постъпили в Пирогов през почивните дни също да могат да упражнят своя вот.