УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" осигурява изборна секция за своите пациенти на 29 октомври 2023 г.. И на тези избори Рапортна зала "Проф. Емил Таков" отново ще се превърне в секция, в която желаещите пациенти могат да упражнят своето право на глас за местни избори 2023 г. 
Създадена е необходимата организация, която позволява дори на трудноподвижните пациенти да стигнат до изборната секция.
 Възможността да се възползват от правото си на вот могат да ползват: 

 - хора, които са заявили предварително желание, защото и към датата на Местни избори 2023 г. са пациенти на "Пирогов"

- хора, които не са заявили предварително желание, но в деня преди изборите ги хоспитализират по спешност и остават пациенти и в деня на изборите

- хора, които постъпват за лечение в "Пирогов" в деня на изборите.