"Пирогов" подписва договор с ЧЕЗ

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (УМБАЛСМ) и ЧЕЗ България Инвестмънт (CBI)  подписват договор за реконструкция и модернизация на сградите на спешната болница.

Двете организации постигнаха договореност за финансиране, от страна на CBI на проект за цялостна реконструкция и модернизация на сградите на болничния комплекс с цел подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на съвременни условия за пациенти и лекари в здравното заведение.

Споразумението ще бъде подписано на 20.11.2019 г в 10:30 часа в кабинета на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов, ет 2,.