"Пирогов" отново лекува пациенти от Център "Фонд за лечение на деца" във всички специалности

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” успешно приключи процедура по ЗОП за доставка на медицински изделия за нуждите на болницата при лечение на деца през Център „Фонд за лечение”.
Това означава, че занапред в „Пирогов” пациентите до 18-годишна възраст, при които се използват медицински изделия, чиято стойност покрива Център „Фонд за ление на деца”, отново ще получават адекватното, съвременно лечение. В университетската спешна болница това е в следните детски специалности: детска хирургия, детско изгаряне и възстановителна хирургия, детска травматология, детска неврохирургия, детска урология.
Припомням, че едно от задължителните условия при лечение на пациенти през Център „Фонд за лечение на деца” е болницата, в която се осъществява то, да има процедура по ЗОП за доставка на медицински изделия.