УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД – гр. София, съвместно с Медицински факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София,организира обучение за извършване на Високо специализирана дейност по „Лечение на фрактурите на таза и ацетабулума”,за придобиване на професионална квалификация,съгласно утвърдения стандарт по „Ортопедия и травматология”.

Начало на курса: 16 октомври (понеделник), 2017 г.
Продължителност : 35 работни дни.
Брой на курсистите: 12.

За повече информация:
Диана Рангелова,
Н-к на Отдел НДСК на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД – гр. София
Тел. 02/9154 400
e-mail : diana.rangelova@pirogov.bg