ОТВОРЕНО ПИСМО

                                                                                                                  От

Eкипите на Клиника по неврохирургия, Клиника по детска реанимация, Отделение по педиатрия, Лаборатория пo трансфузионна хематология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

 

През последните дни и месеци, чрез социалните мрежи и някои средства за масово осведомяване, периодично се правят внушения за пропуски в лечението на 15-годишно момиче, довели до неговата смърт в средата на 2023 г.

Като лекари борили се за живота й по време на престоя в болницата можем да заявим, че при момичето са положени всички възможни усилия и са използвани всички възможни средства, с които разполага съвременната медицина, за да се избегне този изход.

Пациентката е консултирана своевременно от множество специалисти, включително хематолог, неврохирург, реаниматор, педиатър, анестезиолог и др. Терапията за основното, хематологично заболяване е започната още в деня на постъпването и е продължила и през следващите дни, включително с преливане на кръв и кръвни продукти. Направени са всички необходими консултации, консилиуми, динамично проследяване, периодична образна диагностика и мониториране на жизнените клинични и лабораторни параметри.

Направени са всички възможни стъпки за подобряване на кръвосъсирването и нормализиране на силно променените при постъпването кръвни показатели, свързани с основното заболяване на пациентката.

Позволяваме си да напомним, че основното заболяване на пациентката е дефицит на фактор VII на кръвосъсирването, както и че то се съпътства от второ хематологично заболяване – имунна тромбоцитопенична пурпура. И двете заболявания, независимо едно от друго, нарушават силно възможностите на организма за кръвосъсирване, поради което тези пациенти са с многократно повишен риск от неконтролируеми кръвоизливи във всички части на тялото, а хирургичните интервенции при тях са осъществяват само при крайна необходимост.

С цялото уважение към личната мъка на засегнатите от тази трагедия призоваваме, обвиненията към екипите от болница „Пирогов“ да се основават на реалните факти и обстоятелства.  

Призоваваме този трагичен случай да не се превръща в инструмент за публичен линч, саморазправа и постигане на лични цели. Нека да останем обединени около каузата за по-добро детско здравеопазване  - кауза за която работим и стоим всички. Отдавна.

Подписи:

Проф. Николай Габровски – Началник Клиника по неврохирургия

Доц. Богдан Младенов – Началник Клиника по детска реанимация

Доц. Ирен Цочева – Началник Отделение по педиатрия

Д-р Евгения Шурлиева, д.м. – Началник Лаборатория по трансфузионна хематология

Д-р Дина Димитрова – Ръководител Мултипрофилно спешно отделение
 

 И

Подписите на още над 50 служители на посочените структури от университетската болница „Пирогов“