Екип на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ изнесе доклади, които предизвикаха силен интерес по време на конференцията „Дни на ортопедията и травматологията“ в гр. Сандански. Основният фокус на събитието бяха темите, свързани с проблемите на опорно-двигателния апарат при деца и подрастващи.

Ортопед-травматолозите изразиха специални благодарности за интересните презентации към екипа на Клиника по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия на болница „Пирогов“ с ръководител доц. д-р Людмил Симеонов, както и към всички останали участници във форума.