Във връзка със запитване по казус, отнасящ се до здравословното състояние на 38-годишна пациентка на болницата, Ви информираме следното:
Потвърждаваме, че в болницата е постъпила за лечение пациентка на тази възраст с тези здравословни проблеми. Ръководството на лечебното заведение е съпричастно с болката и притеснението на хората.
Лично директорът на болницата е поставил резолюция „За пълно съдействие”на всяко искане от страна на близките. Той се е срещал с тях, разговарял е и в дух на съпричастност е разпоредил да им се оказва помощ и съдействие, включително за желанието им да бъде извикан външен консултант.
Назначена е проверка по случая, за да се установи дали става дума за пропуски по време на лечението или за неблагоприятен изход от лечение, до който се стига въпреки сериозните  усилия на медицинския екип.