17.11.2012

Позиция на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

По повод появили се съобщения в медиите за наложени глоби на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, ръководството на болницата заявява, че до момента в...

15.11.2012
14.11.2012
13.11.2012
13.11.2012
01.11.2012
19.10.2012
17.10.2012
10.10.2012
08.10.2012
08.10.2012
08.10.2012
06.10.2012
06.10.2012
04.10.2012
03.10.2012
02.10.2012
01.10.2012
01.10.2012
29.09.2012