Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД получи няколко дарения през днешния ден. 

УниКредит Булбанк дари 100 000 лева на болница „Пирогов“, за да покрие възникналите извънредни медицински нужди.
„В моменти като тези е важно да останем заедно, работейки за нещата, които наистина имат значение. Изправени сме пред общо предизвикателство и здравето на хората е основен приоритет за всички нас. Решихме, че най-добрият начин за справяне с тази спешна нужда е чрез подкрепа на болница „Пирогов“, която осигурява жизненоважни грижи за най-засегнатите “, заяви Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Кампанията #ЗаДоброто срещу COVID-19 в България дари 2 респираторни апарата. Дарението е осъществено благодарение на  тази кампания, чийто организатор е фондация BCause. "В моменти като този доброто е това, което повече от всякога е важно да ни сплоти и подпомогне на болниците и медицинските специалисти, в чиито ръце ще бъдат оставени животите на стотици. Дарението от Кампанията на #задоброто срещу #bgcovid-19 е осъществено благодарение на повече от 900 дарители - физически лица и компании, благодарение на доброволческия труд на десетки хора участници. Всички, които вярват в силата на доброто, което днес не в утопия, а сила. С вас сме! И ние благодарим на всички лекари, сестри, санитари, които днес сте там заради нас!", каза Кремена Кунева от името на екипа на Проект#задоброто.
„ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД  дари подходящи защитни средства за лекарите от болница "Пирогов" като еднократни ръкавици, манти /еднократни предпазни престилки - 200 бр., бонета – 1000 бр., предпазни очила – прозрачни - 100 бр., хирургически маски – 500 бр., калцуни – 1000 бр.
Дарението на официалния представител на водещи производители на Лични Предпазни Средства в световен мащаб „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД е на обща стойност  3 492,00 лв.
"За нас е въпрос на отговорност да помогнем в този момент на екипите, които са едни от най-натоварените в България. Ето защо подбрахме най-добрите лични предпазни средства и ги дарихме от сърце, за екипите, борещи се с коронавирус COVID-19 в "Пирогов"", посочи Борил Ташев -управител на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД. 

Фирма Redbull предостави от продуктите си за дежурния екип с благодарност към работата на медиците от спешната болница.

Изпълнителният директор на "Пирогов" проф. Асен Балтов благодари на всички дарители. "Във времена като настоящите може да разбереш истинските лица на хората. Признателен съм, че днес цял ден съм заобиколен от хора, които имат желание просто да са полезни. Благодаря Ви!"