Директорът на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов доц. д-р Стоян Миланов даде официален старт на Националната програма Детско здраве Пирогов. В рамките й всяка последна събота на месеца към специалистите д-р Асен Меджидиев-началник на УНГ отделението и д-р Атанас Кацаров- главен административен лекар на Клиниката по детска ортопедия и травматология се присъединяват и лекари от детска хирургия и детска урология, които също ще провеждат безплатни профилактични прегледи на деца и младежи. Освен това безплатни профилактични прегледи ще провеждат и специалисти от няколко болниците в страната. Засега потвърждение за това са дали от Бургас, Хасково, Димитровград, Дупница и Кърджали.

Така няма да се налага семействата да пътуват до София, за да може децата им да минат на безпалтни профилактични прегледи. Разбира се, онези, които искат да се консултират със специалистите от Пирогов могат да го направят като предварително запишат час на телефони:
-02/ 91 54 428 за детски уролог
-02/ 91 54 447 за детски хирург
-02/ 91 54 479 за УНГ
-02/ 91 54 262 за детски ортопед-травматолог
От прегледите, които проведоха от началото на януари до този моментд-р Асен Меджидиев и д-р Атанас Кацаров са констатирани следните проблеми:
-УНГ специалистите са прегледали общо 600 деца. При 58% от тях са диагностицирани заболявания в ранна фаза, от които 50% са със серозни и гнойни отити. При 20% пък се наблюдава хипертрофирала трета сливица със затруднено носно дишане.
-Детските травматолози са прегледали общо 173 деца. 73% от тях или 132 деца са с плоскостъпие, а 58-60% или 101 имат сколиоза (гръбначно изкривяване).


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕ- ПИРОГОВ

I.ЦЕЛИ:
1.Профилактика и ранна диагностика на хроничните заболявания на горните дихателни пътища и ушите.
2.Профилактика и ранна диагностика на гръбначните изкривявания, деформации на ходилата и др. Заболявания на опорно-двигателния апарат.
II.ЗАДАЧИ:
1.В процеса на кампанията, спациалистите от УМБАЛСМ Н. И. Пирогов организират и провеждат лекции и семинари с общопрактикуващите лекари и специалисти от градовете, в които се провеждат профилактичните прегледи.
2.УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ще поеме раннодиагностицираните случаи, които изискват висококвалифицирана помощ и диагностика, както и проследяването им.
3.Да се създадат регионални центрове, които да осъществяват комуникациите между лечебните заведения, провеждащи прегледите. И обратна връзка между специалистите, които участват в тях и общопрактикуващите лекари.
4.Във всяка болница ще бъдат обявени телефони за записване на децата за прегледи.

III.Очаквани резултати:
1.Ранна диагностика и лечение на заболяванията в детска възраст и предотвратяване на настъпващите усложнения и хронифицирането им.
2.Провеждане на лечение в амбулаторни условия и намаляване на броя на хоспитализациите, респективно и на себестойността на лечението.
3.Възможност за лесен достъп до преглед при високоспецилизирани специалисти в неработен и неучебен ден.
4.Повишаване на информираността на родителите и децата за провеждане на самостоятелна превенция на заболяванията.
5.На всяко тримесечие обработка на данните от проведените прегледи и подобряване на превенцията и на лечението при най-често срещаните заболявания.
6.В края на годината обобщаване на резултатите.