Специалисти от УМБАЛСМ Н. И. Пирогов участваха в Конгрес по кардиоторакална и съдова хирургия в Барселона от 27 до 31 октомври 2012 година. Проф. Александър Червеняков, д-р Ивайло Серкеджиев и д-р Тодор Джендов представиха доклад Интра интеративно влияние на торакална епидурална аналгезия върху дясно левия шънт при ендофегални резекции на карцином на хранопровода през лява торакотомия. Докладът беше приет.