Завеждащият I-ва Травматологична клиника към Секция Ортопедия и травматология в Пирогов доц. д-р Маргарита Кътева проведе I-вата работна среща на новия управителен съвет на Дружеството по хирургия на ръката, което тя председателства отскоро. В неделя доц. Кътева и колегите й гласуваха програмата на дружеството за следващата година. Основните акценти и цели са подоновяването на съвместната работа на хирурзите на ръката от цялата страна и прием нови членове. Много важен акцент е организирането и провеждането през следващата година и на Научен симпозиум с международно участие на водещи специалисти в областта, за да може да се развиват и усъвършенстват българските специалисти, подчерта още доц. Кътева.
Припомням, че доц. Маргарита Кътева организизра Курс по микрохирургия с лектор проф. Едгар Бимер в началото на октомври т.г. В рамките му десетки специалисти от цяла България имаха възможност да добият познания в областта на микрохирургичните дейности, като присажадане на тъкани и органи.