По повод появили се съобщения в медиите за наложени глоби на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, ръководството на болницата заявява, че до момента всички проверки са завършили и към днешна дата няма връчени наказателни актове и глоби.