В рамкитена програмата за една година 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори на линейки ще изучват спецификите при оказването на първа помощ. Обучението им по програмата ПУЛСС- Практически увод в лечението на спешните състояния е финансирано с европейски средства.
Преподаватели са 42 от най-добрите лекари в УМБАЛСМ Н. И. Пирогов. По време на упражненията курсистите ще се обучават върху уникални за България манекени, управлявани от специална компютърна програма. Чрез нея преподавателите ще задават болестта от която страдат пациентите, а обучаващите се ще трябва да ги излекуват на базата на познанията си.Всяка седмица ще стартира нов курс, а в края му лекарите, медицинските лица и шофьорите на линейки ще държат тест, чрез който да покажат какво са усвоили.Обучението се провежда в сградата на Клиниката по изгаряния на 2 етаж.