С решение на Министерския съвет от днес, 12 август 2020 г. УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"ЕАД получи 2 454 000 лв за осигуряване на свръхмодерна мултифункционална апаратура за спешно мултипрофилно о отделение.
Високоспециализираното оборудване, което ще бъде закупено с тях е:
- мултифункционална дигитална рентгенова система за диагностични и интервенционални изследвания
- 128-срезов компютърен томограф
- мултимодулна работна станция за визуализация и постобработка на медицински образи
Специализизраната апаратура е последно поколение и ще се използва в спешното отделение на "Пирогов", през което годишно минават повече от 250 000 пациенти.
Чрез въвеждането й в експлоатация ще бъде облекчен и подобрен работният процес на лекарите, а пациентите ще получават по-бърза и по-качествена диагностика, особено такива, които са с политравми и шокови състояния.