Днес в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов " се проведе среща между Медицинския съвет, Съвета по здравни грижи, служители и ръководството на болницата с министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков.
По време на нея в препълнената зала  служителите изслушаха всички констатации от одитния доклад и изразиха остро несъгласие с тях. Пироговци напомниха, че не за първи път се правят подобни доклади, за да се свали директор на болницата, а след време се оказва, че тези доклади падат в съда. 

Присъстващите заявиха пълна подкрепа за ръководството на университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна болница "Н. И. Пирогов".
Те призоваха министъра да не се поддава на инсинуации и тенденциозни доклади до получаването на резултатите от инициираните проверки от всички институции, защото само тяхната констатация ще може да даде обективна представа налични ли са нарушения или не. Пироговци апелираха министърът да помогне болницата да получи смяна на статута, за да заеме достойното място, което заслужава.