Днес 1 февруари 2024 г., четвъртък, се проведе съвместно заседание на Медицинския съвет и Съвета по здравни грижи на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“.

Присъстващите обсъдиха натиска върху екипа на болница „Пирогов“,

обединиха се и гласуваха:

  1. Не сме съгласни с упражняване на натиск върху екипите и администрацията на болницата, което нарушава нормалния ритъм на  работа и ограничава възможността да лекуваме.
     
  2. Потвърждаваме готовността си за и/или стачни действия, ако не се постигне нормализиране на ситуацията

 

  1. Присъстващите приемат да се възползват от безвъзмездните услуги на кантората на адвокат Марковски в защита на техните права и добро име.