Д-р Асен Меджидиев - завеждащ Отделението по УНГ болести на университетската болница "Пирогов" стана председател на районната колегия на лекарите в София. Това се случи по време на отчетно-изборното събрание на съсловната организация на 7 юни 2024 година в НДК. Пироговският специалист вече оглавява СЛК, но прекъсна мандата си, за да стане служебен министър на здравеопазването.
Освен него в управата на Столична колегия са и още трима пироговски лекари:

Членове на Управителния съвет станаха:

- проф. Мая Аргирова - началник на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

- д-р Явор Пукалски - завеждащ Отделението по детска ортопедия и травматология.


Председател на Контролната комисия на организацията е доц. Николай Велинов - завеждащ Отделение по неврохирургия - възрастни в "Пирогов" и директор на курсове за практическо обучение на неврохирурзи към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества.